REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STANOWISK KOMPUTEROWYCH

 

 

1. Warunki korzystania:

1.1. Prawo do korzystania ze sprzętu komputerowego mają wszyscy użytkownicy;

1.2. Dla czytelników z ważną kartą biblioteczną Internet jest bezpłatny (2h dziennie), dla pozostałych
        użytkowników opłata wynosi 2zł/h;

1.3. Przed korzystaniem ze stanowiska komputerowego czytelnicy powinni okazać ważną kartę
        biblioteczną, a pozostali użytkownicy – dowód osobisty lub inny dokument tożsamości; 

 

2. Użytkowników obowiązuje: 

 

2.1 Zgłoszenie korzystania z własnych nośników informacji;

2.2 Poinformowanie o drukowaniu informacji;

2.3 Poszanowanie sprzętu komputerowego, szczególna ostrożność przy korzystaniu z nośników
        informacji;

2.4 Zgłoszenie dostrzeżonych uszkodzeń sprzętu komputerowego;

2.5  Zakaz samowolnego pobierania z Internetu programów komputerowych i plików;

2.6 Zakaz wprowadzania wirusów komputerowych na poszczególne stanowiska, jak również do sieci.
        Za zainfekowanie stanowisk komputerowych użytkownik ponosi odpowiedzialność karną zgodnie
        z przepisami kodeksu karnego;

2.7 Zakaz otwierania stron internetowych zawierających informacje o charakterze erotycznym,
        wulgarnym, rażącym uczucia lub dobre obyczaje;

2.8 Zakaz wprowadzania jakichkolwiek zmian w konfiguracji komputerów, prób łamania istniejących
        zabezpieczeń systemu oraz ingerencji w zawartość gromadzonych danych;    

2.9 Zakaz wielokrotnego w ciągu dnia przenoszenia się do kolejnych stanowisk komputerowych, bez
        zgłoszenia tego faktu pracownikowi;

2.10  Każdy użytkownik zobowiązany jest opuścić stanowisko po 1h korzystania w przypadku kolejki 
         oczekujących;

2.11  Zakaz samowolnego podejmowania prób naprawy sprzętu komputerowego;

2.12  Usunięcie z komputera dokumentów po zakończonej pracy. Wszystkie pozostawione pliki będą  
         usuwane przez administratora!;

2.13  Zakaz korzystania z jakichkolwiek gier;

 

3. Zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu komputerowego, nośników informacji:

 

3.1  Czytelnik odpowiada materialnie za celowe zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu komputerowego;

3.2   W przypadku stwierdzenia dokonania jakichkolwiek uszkodzeń, Dyrektor Biblioteki może odmówić
        czasowego lub bezterminowego prawa korzystania ze stanowiska komputerowego;

3.3  Odpowiedzialność karna nie wyłącza odpowiedzialności za straty majątkowe poniesione przez
       Bibliotekę w związku z uszkodzeniem sprzętu komputerowego, oprogramowania, itp.;

 

4. Przypisy końcowe:

 

4.1 Pracownicy Biblioteki mają prawo do kontroli czynności wykonywanych przez użytkownika przy 
      komputerze oraz do natychmiastowego przerwania sesji, jeżeli uznają, że użytkownik wykonuje
      czynności niepożądane, nawet jeśli nie są one uwzględnione w regulaminie;

4.2  Pracownicy Biblioteki pomagają, ale nie przeprowadzają bieżących szkoleń dla indywidualnych
       użytkowników w zakresie korzystania z Internetu oraz zainstalowanych na stanowiskach
       komputerowych programów. Czytelnik samodzielnie korzysta z Internetu oraz z biurowych
       programów komputerowych, zainstalowanych na stanowiskach;

4.3   Wszystkie kartki wydrukowane przez użytkownika podlegają opłacie (0,30 zł – 1 wydruk A4);

4.4  Czytelnik nie stosujący się do przepisów Regulaminu może być pozbawiony prawa korzystania  
       ze stanowiska komputerowego.

 

 

 
  Search

 

KATALOGI ON-LINE
 

 


 

 

 

  

 

 ( trwa aktualizacja )

 

nasza strona na


 

Kartoteka Regionalna
    i Zagadnieniowa

 


 

 

 


 

 

 

 

NEWSLETTER
Biblioteka Ostrów

Bądź na bieżąco! Zapisz się na listę subskrybentów!

 

 
 
przyjaciele

           

 

 
Copyright 2012 Biblioteka Publiczna w Ostrowie Wielkopolskim   |      Login