BIBLIOTERAPIA

 

 

TERAPEUTYCZNE ZABAWY BAJKĄ I BAŚNIĄ

 

       Biblioterapia (gr. biblion – książka i  therapia – leczenie, uzdrawianie)  jest rodzajem psychicznego wsparcia, pomocą w rozwiązywaniu problemów. Dzięki odpowiednio dobranej lekturze, można wpłynąć na zmianę myśli, uczuć, zachowań dzieci i młodzieży, wprowadzać ich w świat wartości moralnych, redukować lęki czy pomóc w uwolnieniu się od stresu.

 Warsztaty biblioterapeutyczne polegają na zajęciach integrujących grupę, opartych na metodyce czytania i odbioru dzieła literackiego oraz na pedagogice zabawy i metodach psychoaktywnych (drama, zabawy czytelnicze, zajęcia plastyczne, techniki relaksacyjne, elementy muzykoterapii).

 

        Cykl edukacyjnych spotkań czytelniczych z elementami biblioterapii pt. „Terapeutyczne zabawy bajką i baśnią” w Bibliotece Publicznej Filii nr 7 dla Dzieci i Młodzieży, rozpoczęto w czerwcu 2004 roku. Dotychczas przeprowadzono 180  zajęć, w których udział wzięło ponad 2000 uczestników w wieku od 3 do 20 lat, z następujących placówek oświatowych: Przedszkoli nr 8, 10, 11, 12, 13, 15, Szkół Podstawowych nr 1, 4, 5 oraz Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek. 

Na szczególną uwagę zasługuje współpraca z dziećmi i młodzieżą z Zespołu Szkół Specjalnych, którzy systematycznie uczestniczą m.in. w spotkaniach przedświątecznych, walentynkach w bibliotece, zajęciach promujących interesujące książki i przybliżających wiedzę o bibliotece oraz w takich spotkaniach tematycznych  jak:  W krainie grzeczności, Wiem co jem, Inny nie znaczy gorszy czy Spacerkiem po Warszawie. Dzięki temu podnosimy stan wiedzy i umiejętności wśród uczestników, pobudzamy motywację oraz wzmacniamy poczucie własnej wartości.  

       Realizowany jest również cykl zajęć profilaktyczno-wychowawczych „Przytulić stracha czyli oswajamy i pokonujemy lęki”. Przy pomocy baśni i bajek terapeutycznych spotkania te mają identyfikować, oswajać i obniżać poziom lęku u dzieci. Każde zajęcia odbywają się w innym symbolicznym pokoju, przedstawiającym jeden z lęków, np. lęk przed ciemnością, rozstaniem z rodzicami, przed burzą.

      Wprowadzono też program „Jedna chwilka uczuć kilka czyli z uczuciem o uczuciach”. Podczas spotkań uczymy się rozpoznawania, otwartego wyrażania, nazywania, akceptowania własnych oraz cudzych emocji i uczuć. Zrealizowano m.in. takie tematy jak: „Mów, co czujesz”, „Strach bez przerwy w kącie stoi, wyjść nie może, bo się boi”, „Złość się złości dniem i nocą, zwłaszcza kiedy nie ma o co”, „Jeśli chcesz od innych brać, to sam też coś musi dać”, „Inny nie znaczy gorszy”. Podsumowaniem powyższych spotkań biblioterapeutycznych były uroczyste pasowania uczestników zajęć  na czytelnika biblioteki.

      Innym cyklem spotkań biblioterapeutycznych jest program „Podróż ku wartościom czyli poszukujemy i odkrywamy wartości’’, którego celem jest przybliżenie dzieciom wartości uniwersalnych, jakimi powinni się kierować w życiu jak szacunek, tolerancja, przyjaźń i miłość. 

      Od września 2013 roku realizowany jest nowy cykl zajęć czytelniczych „Franklinowe spotkania” na podstawie serii książek o Żółwiu Franklinie Paulette Bourgeois. Spotkania uczą przestrzegania zasad, radzenia sobie w sytuacjach nowych i trudnych dla dziecka, jak np. lęk przed pójściem do szkoły, przed odrzuceniem z powodu inności. 

      Warto zaznaczyć, że biblioteka udostępnia bogaty księgozbiór z zakresu biblioterapii i pedagogiki oraz prenumeruje kwartalnik BIBLIOTERAPEUTĘ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego, na łamach którego publikowane są m.in. scenariusze zajęć biblioterapeutycznych, recenzje książek, informacje o spotkaniach i konferencjach.

 

  

02.10.2018 r. – „Franklin mały bałaganiarz” – dzieci 5-6 letnie z Przedszkola  nr 15
w Ostrowie Wielkopolskim

 

  

18.06.2018 r. – „Kolorowy potwór, czyli z uczuciem o uczuciach” – dzieci 5-letnie z Przedszkola nr 15
w Ostrowie Wielkopolskim

 

  

25.05.2018 r. – „Kostka i Bruno – co to znaczy kradzież” – kl. I ze Szkoły Podstawowej w Radłowie

 

  

24.05.2018 r. – „Basia i tablet” – dzieci ze Specjalnego Ośrodka Sióstr Elżbietanek
w Ostrowie Wielkopolskim

 

  
09.04.2018 r. – „Elmer i Róża” - dzieci 6-letnie z Przedszkola nr 11 w Ostrowie Wielkopolskim

 

  

30.03.2018 r. – „Elmer i nieznajomy” – 6-latki z Przedszkola nr 11 w Ostrowie Wielkopolskim

 

  
13.03.2018 r. – „Strach ma wielkie oczy” – dzieci 5-6 letnie z Przedszkola nr 15 w Ostrowie Wielkopolskim

 

  
„Po co się złościć i kłócić? – kl. III ze Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek w Ostrowie Wielkopolskim

 

  

08.03.2018 r. – „Kostka i Bruno – urodzinowe przyjęcie” – kl. I ze Szkoły Podstawowej w Radłowie

 

  
28.02.2018 r. – „Mów, co czujesz” – dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka
 Ostrowie Wielkopolskim

 

  

07.02.2018 r. – „Mój przyjaciel Elmer – akceptacja inności” – kl. I ze Szkoły Podstawowej „Edukator”
w Ostrowie Wielkopolskim

 

  
05.02.2018 r. – „Kostka i Bruno – zimowa przygoda” – kl. I ze Szkoły Podstawowej w Raszkowie

 

  
14.11.2017 r. – „W kręgu uczuć – złość” – dzieci 6-letnie z Przedszkola nr 15 w Ostrowie Wielkopolskim

 

  
07.11.2017 r. – „Inny nie znaczy gorszy” – dzieci 5-letnie z Przedszkola nr 10 w Ostrowie Wielkopolskim

 

  
31.10.2017 r. – „Literkowy zawrót głowy” – dzieci 6-letnie z Przedszkola nr 11 w Ostrowie Wielkopolskim

 

  
26.10.2017 r. – „Kostka i Bruno w Krainie Zazdrości” – kl. I ze Szkoły Podstawowej w Radłowie

 

  
24.10.2017 r. – ”Od złości do radości” z cyklu „Jedna chwilka uczuć kilka, czyli z uczuciem o uczuciach”
dzieci 5-6 letnie z Przedszkola nr 15 w Ostrowie Wielkopolskim

 

  
26.09.2017 r. – „Franklin idzie do szkoły” – dzieci 5-letnie z Przedszkola nr 10
w  Ostrowie Wielkopolskim

 

  

18.05.2017 r. – „Kostka i Bruno – jak poradzić sobie z tęsknotą” – dzieci 6-letnie z Przedszkola nr 11
w Ostrowie Wielkopolskim

 

  

09.05.2017 r. – „Abecadło z pieca spadło” – dzieci 6-letnie z Przedszkola nr 2 w Ostrowie Wielkopolskim

 

  
27.04.2017 r. – „Kicia Kocia ma braciszka” – dzieci 4-letnie z Przedszkola nr 16 w Ostrowie Wielkopolskim

 

  

11.04.2017 r. – „Literkowy zawrót głowy” – dzieci 6-letnie z Przedszkola nr 9 w Ostrowie Wielkopolskim

 

  

30.03.2017 r. – „Abecadło z pieca spadło” – dzieci 6-letnie z Przedszkola nr 2 w Ostrowie Wielkopolskim

 

  

23.03.2017 r. - Franklin i nowy przyjaciel z cyklu „Franklinowe spotkania” – dzieci 6-letnie z Przedszkola nr 10
w Ostrowie Wielkopolskim

 

  

13.03.2017 r. – Franklin sadzi drzewko z cyklu „Franklinowe spotkania” – dzieci 5-6 letnie z Przedszkola nr 11
w Ostrowie Wielkopolskim

 

  
02.03.2017 r. - Dzień dobry! Jestem Plastuś – dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka

 

  
01.03.2017 r. – Inny nie znaczy gorszy  – dzieci z kl. IV-VI Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów
w Tarchałach Wielkich

 

  
27.02.2017 r. – Kicia Kocia w bibliotece – dzieci 4 – letnie z Przedszkola nr 16
w Ostrowie Wielkopolskim

 

  
20.12.2016 r. - Kostka i Bruno - Czy Święty Mikołaj istnieje? – dzieci 6-letnie z Przedszkola nr 11
w Ostrowie Wielkopolskim

 

  
13.12.2016 r. – W oczekiwaniu na Mikołaja – dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka
w Ostrowie Wielkopolskim

 

  
22.11.2016 r. – Kostka, Bruno i pies Arun – dzieci 6-letnie z Przedszkola nr 11 w Ostrowie Wielkopolskim

 

  

10.11.2016 r. – Franklin mówi „przepraszam” z cyklu Franklinowe spotkania – 

dzieci 6-letnie z Przedszkola nr 10 w Ostrowie Wielkopolskim

 

  

13.10.2016 r. – Literkowy zawrót głowy – dzieci 6-letnie z Przedszkola nr 11 w Ostrowie Wielkopolskim

 

  
07.10.16 r. – Baw się z nami literkami – dzieci 6-letnie z Przedszkola nr 9 w Ostrowie Wielkopolskim

 

  

27.09.16 r. – Kostka i Bruno: szkolne przygody  - o dokuczaniu – kl. II ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Ostrowie Wielkopolskim

 

  
19.05.2016 r. – Kostka i Bruno na urodzinach – dzieci 6-letnie z Przedszkola nr 11 w Ostrowie Wielkopolskim

 

  

13.04.16 r. - Lamelia Szczęśliwa uczy… współpracy – kl. II z Publicznej Szkoły Podstawowej
Sióstr Salezjanek w Ostrowie Wielkopolskim

 

  
06.04.2016 r. – Literkowy zawrót głowy – dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych
im. Janusza Korczaka w Ostrowie Wielkopolskim

 

  
22.03.2016 r. – „Kukuryk” czyli o sztuce dzielenia się – dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych
im. Janusza Korczaka w Ostrowie Wielkopolskim

 

  

01.03.2016 r. – Warto mieć przyjaciół – uczniowie kl. V (Koło Biblioteczne)
Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostrowie Wielkopolskim

 

  
25.02.2016 r. –  Mów, co czujesz! – o zazdrości, na podstawie opowiadania Dominiki Słomińskiej „Kostka i Bruno. Bajki wychowanki”,

z cyklu Jedna chwilka uczuć kilka, czyli z uczuciem o uczuciach
– dzieci 6-letnie z Przedszkola nr 11 w Ostrowie Wielkopolskim

 

  
10.02.2016 r. – Kostka i Bruno w Krainie Przyjaźni
kl. I ze Szkoły Podstawowej „Mądra Sowa” w Ostrowie Wielkopolskim

 

  
14.01.2016 r. – Franklin ma zły dzień z cyklu Franklinowe spotkania – kl. I
ze Szkoły Podstawowej EDUKATOR w Ostrowie Wielkopolskim

 

  

17.12.2015 r. – Świąteczne spotkanie z Kostką i Brunem – dzieci 5-letnie
z Przedszkola nr 11 w Ostrowie Wielkopolskim

 

  

10.12.2015 r. – Lepiej dawać, niż dostawać! – dzieci  z Zespołu Szkół Specjalnych
im. Janusza Korczaka w Ostrowie Wielkopolskim

 

  
26.11.2015 r. – Mów, co czujesz! z cyklu Jedna chwilka uczuć kilka, czyli z uczuciem o uczuciach
– dzieci 5-letnie z Przedszkola nr 11 w Ostrowie Wielkopolskim

 

  

28.10.2015 r. – Życie się zmienia, ale nie kończy!
– uczniowie Gimnazjum Specjalnego im. Janusz Korczaka w Ostrowie Wielkopolskim

 

  

09.10.2015 r. – Każdy jest inny! – dzieci 5-letnie z Przedszkola nr 8 w Ostrowie Wielkopolskim

  

   

25.09.2015 r. – „Zło dobrem zwyciężaj” z cyklu Podróż ku wartościom czyli poszukujemy i odkrywamy wartości - kl. IV-VI ze Szkoły Podstawowej w Tarchałach Wielkich

 

  
08.06.2015 r. – Franklin i noc pod namiotem – kl. I ze Szkoły Podstawowej EDUKATOR w Ostrowie Wielkopolskim

 

  

01.06.2015 r. – Franklin czyta kolegom z cyklu Franklinowe spotkania – kl. I ze Szkoły Podstawowej
EDUKATOR w Ostrowie Wielkopolskim 

 

  
20.04.2015 r. – Książki są fajne! – dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka

w Ostrowie Wielkopolskim

 

  

10.04.2015 r. – Uczucia – co to takiego? – dzieci 4-letnie z Przedszkola nr 11 w Ostrowie Wielkopolskim

 

  

09.04.2015 r. – Mów, co czujesz! – dzieci 5-letnie z Przedszkola Sióstr Elżbietanek w Ostrowie Wielkopolskim

 

  

26.03.2015 r. – „Kukuryk” czyli o sztuce dzielenia się – dzieci 5-6 letnie z Przedszkola nr 8 w Ostrowie Wielkopolskim

 

  
03.02.2015 r. – Basia i telewizor z cyklu Spotkania z Basią – dzieci 5-6 letnie z Przedszkola nr 11 w Ostrowie Wielkopolskim

 

 

  

22.01.2015 r. – Franklin ma zły dzień z cyklu Franklinowe spotkania – dzieci 5 letnie z Przedszkola 

                         nr 1 w  Ostrowie Wielkopolskim

 

  

15.01.2015 r. – Zimowy zawrót głowy z cyklu Spotkania z Basią -  dzieci 5-6 letnie z   

                         Przedszkola nr 8 w Ostrowie Wielkopolskim

 

  

05.12.2014 r. – Mikołajkowe spotkanie w bibliotece – dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Ostrowie Wielkopolskim

 

  

24.11.2014 r. – „Nie lękajcie się …” z cyklu Jedna chwilka uczuć kilka czyli z uczuciem o uczuciach – uczniowie Gimnazjum Specjalnego im. Janusza Korczaka w Ostrowie Wielkopolskim

 

  

19.11.2014 r. – Franklin mówi „przepraszam” z cyklu Franklinowe spotkania –

dzieci 5-6-letnie z Przedszkola nr 8 w Ostrowie Wielkopolskim

 

  

18.11.2014 r. – Franklin mówi „przepraszam” z cyklu Franklinowe spotkania –

dzieci 6-letnie z Przedszkola nr 10 w Ostrowie Wielkopolskim

 

  

13.11.2014 r. - Jem zdrowo, jem kolorowo! z cyklu Spotkania z Basią –

kl. III ze Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek w Ostrowie Wielkopolskim

 

  

16.10.2014 r. – Hurra, idę do szkoły!  z cyklu Franklinowe spotkania – 

dzieci 5 – letnie z Przedszkola nr 13 w Ostrowie Wielkopolskim

 

  

01.10.2014 r. – Basia i słodycze z cyklu Spotkania z Basią – 

dzieci 6-letnie z Przedszkola nr 10 w Ostrowie Wielkopolskim

 

  
16.06.2014 r. – Franklin i książka z biblioteki z cyklu Franklinowe spotkania – dzieci 5 –letnie  z Przedszkola Sióstr Salezjanek w Ostrowie Wielkopolskim

 

  
16.05 i 23.05.2014 r. – Franklin idzie do szkoły z cyklu Franklinowe spotkania – dzieci 5-6 letnie z Przedszkola nr 9 w Ostrowie Wielkopolskim

 

  
07.05.2014 r. – Franklin i książka z biblioteki z cyklu Franklinowe spotkania – dzieci 6-letnie z Przedszkola nr 7 w Ostrowie Wielkopolskim

 

  
20.03.2014 r. – Franklin sadzie drzewko z cyklu Franklinowe spotkania – dzieci 6-letnie z Przedszkola nr 8 w Ostrowie Wielkopolskim

 

  
04.03.2014 r. – Franklin gra w hokeja z cyklu Franklinowe spotkania – dzieci 5-6 letnie z Przedszkola nr 17 w Ostrowie Wielkopolskim

 

  
21.02.2014 r. – Franklin i nowy przyjaciel z cyklu Franklinowe spotkania – dzieci 4-letnie z Przedszkola nr 14 w Ostrowie Wielkopolskim

 

  
31.01.2014 r. – Franklin ma zły dzień z cyklu Franklinowe spotkania – dzieci 6-letnie z Przedszkola nr 8 w Ostrowie Wielkopolskim

 

  

09.01.2014 r. – W karnawale same bale – młodzież  z Gimnazjum Specjalnego w Ostrowie Wielkopolskim

 

 
 

 

 
  Szukaj


 

 

 

 

 

KATALOGI ON-LINE
 

 


 

 

 

  

 

 ( trwa aktualizacja )

 

nasza strona na


 

Kartoteka Regionalna
    i Zagadnieniowa

 


 

 

 

E-mail:
Powiadamiaj
 
 

NEWSLETTER
Biblioteka Ostrów

Bądź na bieżąco! Zapisz się na listę subskrybentów!

 

przyjaciele

           

 

 
Copyright 2012 Biblioteka Publiczna w Ostrowie Wielkopolskim   |      Zaloguj