BIBLIOGRAFIA REGIONALNA

 

 

 

 

Telefon: 62 737 47 06

Adres e – mail: dzs@biblioteka-ostrow.pl

 

  

    Biblioteka od 1999 roku realizuje zadanie, do którego należy opracowywanie Bibliografii Regionalnej Powiatu Ostrowskiego. Publikacja ta odgrywa ważną rolę w upowszechnianiu wiedzy o przeszłości oraz teraźniejszości jak również stanowi nieocenione źródło do dziejów Ostrowa Wielkopolskiego i powiatu ostrowskiego.  

Bibliografia jest bibliografią przedmiotową, selektywną. Zawiera opisy wydawnictw zwartych (książki, broszury), ciągłych (czasopisma, serie wydawnicze), zbiorów specjalnych (dokumenty życia społecznego) oraz dokumentów niesamoistnych wydawniczo (artykuły z czasopism lokalnych i wybranych ogólnopolskich). Opisy sporządzane są z autopsji i zaopatrzone w krótkie adnotacje dotyczące treści dokumentu. Wyszukiwanie informacji ułatwia indeks autorski i przedmiotowy wzorowany na Bibliografii Regionalnej Wielkopolski. Dokumenty opracowywane są programie SOWA 2 i znajdują się w komputerowym katalogu biblioteki pn. „Bibliografia Regionalna”

Bibliografia regionalna jest uaktualniana na bieżąco. Ze względu na dużą ilość materiałów regionalnych w bibliografii pomijamy materiały interwencyjne, okresowo powtarzające się aktualności, krótkie zapowiedzi imprez, materiały okolicznościowe bez istotnej wartości informacyjnej. 

Roczniki publikacji dostępne są w formie drukowanej oraz on-line pod adresem: www.bibliografia-wlkp.sowwwa.pl w katalogu rozproszonym „Bibliografie Wielkopolski”.

Publikacja od 2011 r. wydawana jest pn. „Bibliografia Regionalna Ostrowa Wielkopolskiego i Powiatu Ostrowskiego” 

 

 

Schemat bibliografii 

 

I. ZAGADNIENIA OGÓLNE

   1. Bibliografie. Katalogi

   2. Czasopisma

   3. Opracowania dotyczące całego regionu

   4. Poszczególne okręgi i miejscowości

   5. Biografie. Pamiętniki. Wspomnienia

       a) Zbiorowe

       b) Indywidualne

 

II. ŚRODOWISKO GEOGRAFICZNE

   1. Geodezja. Geologia. Gleboznawstwo

   2. Hydrologia. Meteorologia. Klimatologia

   3. Roślinność. Zwierzęta. Ochrona przyrody i środowiska

      a) Rezerwaty przyrody, ogrody, parki

   4. Geografia. Krajoznawstwo. Turystyka i rekreacja

   5. Mapy. Kartografia

 

 III. LUDNOŚĆ

 

 IV. HISTORIA

   1. Opracowania ogólne. Historiografia

   2. Nauki pomocnicze historii

   3. Archeologia

   4. Historia Wielkopolski

      a) do połowy XV wieku

      b) od połowy XV wieku do 1793 roku

      c) od 1793 do 1918 roku

      d) od 1918 do 1939 roku. Powstanie wielkopolskie

      e) od 1939 do 1945 roku

   5. Historia poszczególnych okręgów i miejscowości

   6. Historia nauki, oświaty i kultury

 

 V. ETNOGRAFIA. LITERATURA I SZTUKA LUDOWA

 

 VI. ZAGADNIENIA GOSPODARCZE

   1. Prace ogólne. Planowanie. Technika. Informatyka

      a) Technika. Informatyka

   2. Urbanistyka. Budownictwo

   3. Przemysł

      a) Zagadnienia ogólne

      b) Górnictwo

      c) Przemysł energetyczny

      d) Hutnictwo

      e) Przemysł elektromaszynowy

      f) Przemysł chemiczny

     g) Przemysł budowlany

      h) Przemysł ceramiczny i szklarski

      i) Przemysł drzewno-papierniczy

      j) Przemysł lekki

      k) Przemysł spożywczy

      l) Przemysł poligraficzny. Drukarstwo

      ł) Inne gałęzie przemysłu

   4. Drobna wytwórczość. Usługi

      a) Przemysł drobny. Rzemiosło

      b) Spółdzielczość pracy

       c) Usługi

   5. Gospodarstwo wiejskie

      a) Rolnictwo

      b) Uprawa i ochrona roślin

      c) Hodowla zwierząt. Weterynaria

      d) Mechanizacja rolnictwa

      e) Melioracje

      f) Ogrodnictwo. Sadownictwo. Pszczelarstwo

      g) Leśnictwo. Łowiectwo

      h) Rybactwo. Wędkarstwo

   6. Gospodarka wodna

   7. Handel. Żywienie zbiorowe

      a) Handel

      b) Organizacja targów

      c) Imprezy targowe

      d) Żywienie zbiorowe

   8. Finanse. Budżet. Ubezpieczenia

   9. Komunikacja

      a) Transport

      b) Łączność

   10. Gospodarka komunalna. Hotelarstwo

   11. Gospodarka mieszkaniowa

   12. Pożarnictwo

 

 VII. ZAGADNIENIA SPOŁECZNE I POLITYCZNE

   1. Zagadnienia ogólne. Życie społeczne i polityczne regionu od 1945 roku

   2. Partie polityczne

   3. Organizacje społeczne

   4. Organizacje młodzieżowe

   5. Zagadnienia społeczne

      a) Praca. Samorząd pracowniczy. Zagadnienia socjalne

      b) Związki zawodowe

      c) Zagadnienia socjologiczne

      d) Pomoc społeczna

      e) Patologia społeczna

   6. Uroczystości i obchody

 

 VIII. ZAGADNIENIA PRAWNO-ADMINISTRACYJNE

   1. Administracja. Samorząd terytorialny

      a) Administracja

      b) Samorząd terytorialny

   2. Zagadnienia prawne. Sądownictwo

   3. Bezpieczeństwo publiczne

 

 IX. WOJSKO. OBRONA CYWILNA

 

X. OCHRONA ZDROWIA

   1. Zagadnienia ogólne. Stan sanitarny

   2. Lecznictwo

   3. Apteki

 

XI. NAUKA. OŚWIATA. KULTURA

   1. Nauka. Organizacje i placówki naukowe

   2. Szkolnictwo wyższe

   3. Oświata

      a) Zagadnienia ogólne

      b) Opieka nad dzieckiem i młodzieżą. Wychowanie przedszkolne

      c) Szkolnictwo podstawowe

      d) Szkolnictwo specjalne

      e) Szkolnictwo średnie ogólnokształcące

      f) Szkolnictwo artystyczne

      g) Szkolnictwo zawodowe. Oświata dorosłych

 

   4. Kultura

      a) Zagadnienia ogólne

      b) Imprezy kulturalne

      c) Towarzystwa kulturalne

      d) Domy kultury. Kluby. Świetlice

      e) Amatorski ruch artystyczny

      f) Muzea. Wystawy

      g) Radio i telewizja

      h) Kultura fizyczna. Sport

 

XII. JĘZYKOZNAWSTWO

 

XIII. LITERATURA

   1.Teksty literackie

   2. Krytyka i życie literackie

 

XIV. SZTUKA

   1. Architektura. Ochrona i konserwacja zabytków

   2. Plastyka

   3. Teatr. Estrada

   4. Muzyka

   5. Fotografika

   6. Film. Kino

 

XV. ZAGADNIENIA WYZNANIOWE

 

XVI. KSIĄŻKA I CZYTELNICTWO. BIBLIOTEKI. ARCHIWA

   1. Ruch wydawniczy. Księgarstwo

   2. Biblioteki. Czytelnictwo

   3. Informacja naukowa i multimedialna

   4. Czasopiśmiennictwo

   5 . Archiwa

 

 INDEKS AUTORSKI

 

 INDEKS PRZEDMIOTOWY

 

 

 

Zbiory Bibliografii Regionalnej Ostrowa Wielkopolskiego i Powiatu Ostrowskiego 

można sprawdzić w katalogu:

 

  

KATALOG ON-LINE - BIBLIOGRAFIA REGIONALNA

 

 

 

 
  Szukaj


 

 

 

 

 

KATALOGI ON-LINE
 

 


 

 

 

  

 

 ( trwa aktualizacja )

 

nasza strona na


 

Kartoteka Regionalna
    i Zagadnieniowa

 


 

 

 

E-mail:
Powiadamiaj
 
 

NEWSLETTER
Biblioteka Ostrów

Bądź na bieżąco! Zapisz się na listę subskrybentów!

 

przyjaciele

           

 

 
Copyright 2012 Biblioteka Publiczna w Ostrowie Wielkopolskim   |      Zaloguj